من يك ...د...خ...ت...ر...م!


بــدان “حــواي” كسي نـمي شـوم كه به “هــواي” ديگري برود


تنهاييم را با كسي قسمت نــمي كنم كه روزي تنهايم بگذارد …


روح خـداست كه در مـــن دميـده شده و احسـاس نام گرفته.


ارزان نميفروشمشـــ!

 
آنان كه جسم خود را


ارزشمندتر ازآن ميدانند كه هرچشمي بدان بي افتد،


بر مسند بالاي فضيلت نشسته اند

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : من یک دخترم...